Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

PARDER'DEN PARAMEDİK LİSANS TAMAMLAMA İLE İLGİLİ DETAYLAR !

Kamuoyunun da bildiği üzere lisans tamamlama ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde YÖK duyurusuyla birlikte yayınlandı ve konuyla ilgili şartları ilan edildi. Ancak söz konusu ilanda biz paramediklerin ve diğer meslek unvanlarının hangi bölümlerde lisans tamamlama yapacağı açıklığa kavuşturulmamıştır. Konuyla ilgili bu önemli bilginin eksik kalması ve zihinlerdeki soruların giderilememesi meslektaşlarımızı ikilemde bırakmıştır.
 
Biz paramedikler, sağlıklı ve standartlara uygun altyapıya sahip şekilde kurulmaları kaydıyla lisans tamamlamayı kendi bölümümüzde yapmak arzusundayız. Paramedik Derneği olarak bu isteğimizi Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde her platformda dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz.
 
Sağlık Bakanlığı’nın projeksiyonları dahilinde, halihazırda mevcut Paramedik programlarından çok fazla sayıda, yeterli niteliğe sahip olmayan Paramedik mezunu verilmektedir. Mesleki enflasyonun artmasının yanı sıra hasta bakımı kalitesinde de ciddi anlamda düşüşü beraberinde getiren bu yüksek kontenjanlı ve yetersiz kapasiteli eğitim olanaklarının lisans tamamlama durumunda da ortaya çıkmamasını diliyoruz.
 
Lisans tamamlama sürecinde, ön lisans programlarında yaşanan sıkıntılardan yola çıkarak planlı, minimum standartları belli ve kontenjan sayıları kapasiteleri ile uyumlu programların, arzu edilen kalitede Paramedik mezunu verebileceğine inanıyoruz.
 
Mesleğimizin geleceği açısından, hızla ön lisans düzeyinde eğitim veren eğitim kurumlarının akademisyen kadrosu, beceri laboratuarı donanımları, staj imkanları gibi alanlarda yeterlilik ve kalitesinin arttırılması ve kontenjanların mevcut kapasiteye uygun şekilde yeniden şekillendirilmesini istiyoruz. Bununla birlikte lisans tamamlama sürecinde belirlenecek minimum standartların, yolun en başında ve kesin olarak belirlenmesi ve açılacak lisans programlarının yüksek kalitede Paramedik mezunu verecek şekilde yapılandırılmasını talep ediyoruz. Bu alanda istihdamın ana motoru olan Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterler ve taleplerinin belirleyici olacağını düşünmekteyiz.
 
Gelinen süreçte paramediklerin lisans tamamlama seçeneklerinin, kendi asıl branşları olan “Paramedik” branşında oluşturulacak lisans programları üzerinden gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla gerek Sağlık bakanlığı, gerekse YÖK ve Üniversiteler ile işbirliği içerisinde, ülkemizin gelecek on yıllar boyunca hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında kritik personeli olacak olan Paramediklerin lisans düzeyinde en uygun programlara katılabilmesi için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu bildirmek istiyoruz.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur,
 
Daha Fazlası için ;  PARAMEDİK DERNEĞİ 
 
Yddizayn