Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

PARAMEDİK DERNEĞİ (PARDER)
 
8. Olağanüstü Genel Kurulu
 
13°OCAK°2017 Cumartesi günü saat 10:00'da
 
GÜLBAHAR Mah. Oya Sokak No:21 Şişli/ İstanbul adresinde düzenlenecektir.
 
YETERLİ çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı aynı adres ve saatte
 
20°OCAK°2017 Cumartesi günü saat 10:00'da çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
 
ÜYELERİMİZİN bilgisine sunulur.
 
GÜNDEM:
 
1- Açılış ve saygı duruşu
 
2- Divan Kurulunun seçimi ve yetkilendirilmesi
 
3- Gündemin onaya sunulması ve kabulü
 
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
 
5- Derneğin gelir- gider ve bilançonun okunması
 
6- Denetim Kurulu Raporunun okunmsı
 
7- Yönetim ve Denetim Kurulunun aklanması
 
8- Yeni Yönetim ve denetim Kurulunun seçimi
 
9- Dilek ve temenniler, kapanış.
Yddizayn