Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Mevzuatlar

Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar

Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar Amaç Madde –1 Bu Esasların amacı, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalış...

Hava Ambulansı Esasları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0160001 Konu : Ambulans Hava Aracı İşletilmesine Dair Esaslar AMBULANS HAVA ARACI İŞLETGLMESİNE DAİR ESASLAR 1- Kapsam T&...

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ...

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217 Sağlık Bakanlığından: Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hü...

4/B Hizmet Sözleşmesi

4/B Hizmet Sözleşmesi Sağlık Bakanlığı 4/B statüsünde alınacak 32.449 sözleşmeli personel için sözleşme metinlerini ve brüt ücretleri yayınladı. Sözleşme metinleri ve brüt ücretler ş&oum...

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

 İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Tarihi:24.01.2005 Sayısı:872 İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ Tarihi: Sayısı : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ...

Denizden Sıhhi Tahliye Protokolü

ACİL VAKALARDA DENİZLERİMİZDEKİ TIBBİ TAHLİYE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1 Bu protokolün amacı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden gemi...

Ambulans Hizmetleri

Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 Perşembe Resmi Gazete Sayı:26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE  AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama...

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağl...

4924 Sayılı Sözleşmeli-Personel

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4924 Kabul Tarihi...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

GENEL HÜKÜMLER KAPSAM : Madde 1 - Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları Birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli...

Yddizayn