Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046


ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Yddizayn