Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Ambulans Hizmetleri

Sağlık Bakanlığından:

7 Aralık 2006 Perşembe Resmi Gazete Sayı:26369

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE 
AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Kapsam

Dayanak

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

ifade eder.

Metnin Tamamını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız

Yddizayn