Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Denizden Sıhhi Tahliye Protokolü

ACİL VAKALARDA DENİZLERİMİZDEKİ TIBBİ TAHLİYE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç
Madde 1
Bu protokolün amacı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden gemilerle, adalarımızda, ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna denizden nakledilmesine yönelik; yapılacak çalışmalarda, ülkemiz imkanlarının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonun temin edilerek yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 
Bu protokol, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden gemilerle adalarımızda, ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna denizden nakledilmesine yönelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar.

Tanımlar
Madde 3
Bu protokolde yer alan;

Metnin Tamamını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız

Yddizayn