Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217

Sağlık Bakanlığından:

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam


Hukuki Dayanak


Tanımlar
Madde 3 —Bu Yönetmelikte geçen;
 

Metnin Tamamını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız

Yddizayn