Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Kapsam

Dayanak

Metnin Tamamını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız

Yddizayn