Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Hava Ambulansı Esasları

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100TSH0160001
Konu : Ambulans Hava Aracı İşletilmesine Dair Esaslar

AMBULANS HAVA ARACI İŞLETGLMESİNE DAİR ESASLAR

1- Kapsam
Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dışında karşılaşılabilecek olan acil durumlarda
kullanılmak üzere, Bakanlıkça belirlenmiş olan illerde konuşlandırılmış ve o ilin il Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile irtibatlandırılmak suretiyle, çekirdek personel ile birlikte kiralanan ambulans hava araçlarının işletimi hususlarını kapsar.

2- Tanımlar:
Bu esaslar içinde geçen tanımlardan;
 


İfade eder.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Hava Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tel: (0312) 585 14 37; Fax: (0312) 433 48 74

Metnin Tamamını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız

Yddizayn