Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

Rol ve Sorumluluklar

Paramedikler, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.
 
Paramedikler, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli , komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar.
 
Paramedikler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;
 
 
 
T.C Sağlık Bakanlığı -  22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayı numaralı Resmi Gazete.
 
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN
DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA
DAİR YÖNETMELİK
 

 

Yddizayn