Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

MSE Programı Uygulama Talima

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarının Amaçları; 
Paramediklerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak,
Ülkemizdeki paramediklerin uluslararası standartlara ulaşmasını sağlamak,
Hastane öncesi acil bakımda oluşan gelişmelerden ve yeniliklerden paramedikleri haberdar etmek amaçlanmaktadır. 
 
Tanımlar
 
Bilimsel Danışma Kurulu
Paramedik Derneği Yönetim Kurulu tarafından ülkemiz üniversitelerinde görev yapan ve hastane öncesi acil bakım ile ilgili çalışmaları olan öğretim üyelerinden seçilir. Toplam üç kişiden oluşur.
 
Görevleri; Paramedik Derneği’nin yapacak olduğu mesleki eğitimlerle ilgili akademik destek verir. Bilimsel Danışma Kurulu; eğitim programları ve eğitim dokümanları (Eğitim slaytları, eğitim kitapları ve ders notları) konularında danışmanlık yapar.
 
Bilimsel danışma kuruluna herhangi bir ücret ödenmez, konuyla ilgili katıldığı toplantılarda, yol ücretleri ve konaklama ücretleri paramedik derneği hesaplarından, yönetim kurulunun onayı ile karşılanır.
 
Eğitim Komisyonu
Paramedik Derneği Yönetim Kurulu tarafından ülkemizde görev yapan dernek eğitimcisi olan üyelerden seçilir. Komisyon 7 kişiden oluşur. Komisyon başkanlığını Yönetim Kurulu tarafından komisyona seçilen Yönetim Kurulu Üyesi yapar.
 
Görevleri; Paramedik Derneği'ne gelen eğitim taleplerini değerlendirir. Eğitim yapılacak illeri belirler. Katılımcı listesini onaylar. Eğitimci listesini belirler ve eğitim koordinatörünün onayına sunar. Eğitimci adaylarını belirler ve eğitim koordinatörünün onayına sunar. Eğitim sonrası eğitimciler ve organizasyon hakkında yapılan memnuniyet anketinin sonuçlarını çıkarır ve eğitim koordinatörüne sunar. Eğitim dokümanların ve kitapçıklarının basımından ve eğitimin yapılacağı yere ulaştırılmasından sorumludur. Sınav sorularının basılmasından, ulaştırılmasından ve gizliliğinden sorumludur.
 
Eğitim Koordinatörü
Paramedik Derneği Yönetim Kurulu tarafından ülkemiz üniversitelerinde görev yapan ve hastane öncesi acil bakım ile ilgili çalışmaları olan acil tıp uzmanları arasından seçilir.
 
Görevleri; Yapılan eğitim programlarının onayını yapar. Eğitimlerde görev alacak eğitimcilerin listesini onaylar, yeterli bulmadığı eğitimcileri listeden çıkarabilir. Eğitimlerde direk görev alır veya bir koordinatör yardımcısını görevlendirir ve eğitim süresince telefon ile danışmanlık verir. Eğitim Komisyonu tarafından sunulan eğitimci adaylarının onayını yapar. Eğitimciler ve eğitim organizasyonu hakkında yapılan memnuniyet anketlerini değerlendirir. Eğitimlerde görev yapacak koordinatör yardımcısını belirler. Sınav kriterlerini ve sorularını belirler.
 
Eğitim Koordinatörüne herhangi bir ücret ödenmez, katıldığı eğitimlerde, yol ücretleri ve konaklama ücretleri paramedik derneği hesaplarından, yönetim kurulunun onayı ile karşılanır.
 
Eğitim Koordinatörü Yardımcısı
Paramedik Derneği Yönetim Kurulunun önereceği en az 20 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı tamamlamış dernek eğitimcileri arasından eğitim koordinatörü tarafından seçilir. Her eğitimde mutlaka bir koordinatör yardımcısının eğitimin en başından sonuna kadar bulunması gerekir.
 
Görevleri; Eğitim süresince eğitimcilerin organizasyonundan sorumludur. Eğitim dokümanlarının ve kitapçıklarının dağıtımından sorumludur. Sınav sorularının gizliliğinden ve sınavların yapılmasından sorumludur. Sınav sonuçlarını eğitim koordinatörüne iletir. Görev alan eğitimciler hakkındaki görüşlerini eğitim koordinatörüne iletir.
 
Eğitim Koordinatör yardımcısına herhangi bir ücret ödenmez, katıldığı eğitimlerde, yol ücretleri ve konaklama ücretleri paramedik derneği hesaplarından, yönetim kurulunun onayı ile karşılanır.
 
Dernek Eğitimcisi
Üniversitelerin paramedik okullarında görev yapan öğretim görevlileri arasından veya en az 5 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programını tamamlamış eğitimci adayları arasından eğitim koordinatörü tarafından seçilir.
 
Görevleri; Ders saatinden yarım saat öncesi eğitim yerinde bulunur. Eğitim komisyonu tarafından daha önce ulaştırılmış olan eğitim slaytları ile hazırlığını yapar. Belirtilen konu sınırları dışına çıkmaz.
 
Dernek eğitimcisine herhangi bir ücret ödenmez, katıldığı eğitimlerde, yol ücretleri ve konaklama ücretleri paramedik derneği hesaplarından, yönetim kurulunun onayı ile karşılanır.
 
Dernek Eğitimci Adayı
Eğitimlere katılmış ve yüz üzerinden en az 85 puan almış paramediklerden eğitim koordinatör yardımcısının önermesi ile eğitim koordinatörü tarafından seçilir.
 
Görevleri; Davet edildiği ilk eğitimde konu anlatımı yapmaz, sonraki eğitimlerde konu paylaşımına girer, dernek eğitimcisi olabilmek için en az 5 eğitime katılması gerekir.
 
Dernek eğitimci adayına herhangi bir ücret ödenmez, katıldığı eğitimlerde, yol ücretleri ve konaklama ücretleri paramedik derneği hesaplarından, yönetim kurulunun onayı ile karşılanır.
 
Raportör
Dernek eğitimcileri arasından Eğitim Komisyonu tarafından seçilir.
 
Görevleri; Eğitimlerle ilgili bütün verileri toplar. Eğitim memnuniyet anketlerinin sonuçlarını, eğitim öncesi ve sonrası testlerin verilerini ve eğitimlerle ilgili diğer sayısal verileri hazırlayarak Eğitim Komisyonu'na ve Eğitim Koordinatörü'ne sunar.
Yddizayn