9. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

PARAMEDİK DERNEĞİ (PARDER)
 

9.Olağanüstü genel kurul 19.12.2018 Çarşamba tarihinde saat 13 00 da  kervangeçmez sokak no 9 daire 2 Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde çoğunluk aramadan 26.12.2018 Çarşamba tarihinde aynı adres ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

1 Açılış İstiklal Marşı, Saygı Duruşu 

2 Divan üyelerinin seçimi ve yetkilendirilmesi

3 Gündemin onaya sunulması

4 Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

5 Derneğin Gelir Gider ve Bilançosunun okunması

6 Denetim kurulu raporunun okunması

7 Yönetim ve denetim kurulunun aklanması

8 Yeni seçilecek yönetim kurulunun üyelik kayıtlarının düzenlemesi, gerekliliğine sonlandırılması, gerek üyelik ücretlerinin belirlenmesi konusunda başta olmak üzere yeni üyelikler ile ilgili kararlar almakta yetkilendirilmesi,

9 Dernek genel merkezinin İstanbul iline taşınmasının oylanması

10 Dernek tüzüğünün Divan başkanlığına verilecek öneriler yönünde değiştirilmesi önerilerin yazılı kabulü ve oylanması

11 Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi

12 Kapanış