Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar

Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar Amaç Madde –1 B...

Hava Ambulansı Esasları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B...

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına ...

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayı...

4/B Hizmet Sözleşmesi

4/B Hizmet Sözleşmesi Sağlık Bakanlığı 4/B statüsünde alınacak 32.449 sözleşm...

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Tarihi:24.01.2005 Sayısı:872 İL AMBULANS S...

Denizden Sıhhi Tahliye Protokolü

ACİL VAKALARDA DENİZLERİMİZDEKİ TIBBİ TAHLİYE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İ...

Ambulans Hizmetleri

Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 Perşembe Resmi Gazete Sayı:26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLI...

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMEL...

4924 Sayılı Sözleşmeli-Personel

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ &C...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

GENEL HÜKÜMLER KAPSAM : Madde 1 - Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurum...