PARAMEDİK DERNEĞİ SOSYAL PROJELERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR…

Düzenlediğimiz uluslararası kongre sonrasında ayağının tozuyla bu önemli toplantıya katılan İstanbul İl Komisyonu Başkanım Prm. Reyhan ÖZTÜRK’e teşekkür ederim…
 
Sinan NURAL
Paramedik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
PARAMEDİK DERNEĞİ SOSYAL PROJELERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR…
 
Paramedik Derneği, çok başarılı uluslararası kongre organizasyonun ardından sosyal projelerine hızla devam ediyor. Paramedik Derneği İstanbul İl Komisyonu Başkanı Reyhan ÖZTÜRK, günde ortalama 10 kişinin ölümü ve 800’e yakın yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında alınması gereken tedbirleri ülke gündeminde öncelikli sıraya taşımak amacıyla; sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle “Yol Güvenliği Sivil Toplum Buluşması” adıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
 
Toplantıda, Türkiye’de trafik kazalarına bağlı oluşan yaralanma ve ölümlerin yüksekliği göz önüne alınarak; ilgili sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile Küresel Yol Güvenliği Programı kapsamında bir çalışma grubu oluşturulup, durum raporu hazırlanması kararı alındı.
 
 
Toplantıya birçok meslek grubu ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Bloomberg Vakfı desteğiyle, SağlıkEnstitüsü Derneği ve Association for Safe International Travel(ASIRT) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan örgütler arasında;
 
Paramedik Derneği,
Tüketici Hakları Derneği,
Türkiye gazetecilerCemiyeti, 
Tıp Hukuku Derneği,
Göğüs Cerrahisi Derneği,
Türk Uyku Tıbbı Derneği,
Türk Toraks Derneği,
Türk Geriatri Derneği,
Türk Nöroşirurji Derneği,
Adli Tıp Uzmanları Derneği,
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği,
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği,
Türkiye Acil Tıp Derneği, Türk Nöroloji Derneği,
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği,
Türkiye Barolar Birliği,
Eğitimve Sağlık Muhabirleri Derneği temsilcileri yer aldı.