PARDER'in Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ'ü ziyareti

Sağlık hizmetleri bünyesinde görev alan bir çok meslek grubunun dernekleriyle birlikte, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın Eyüp Gümüş ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı da Sayın Müsteşarımıza yönelttiğimiz sorulara aldığımız cevaplar mesleğimizin geleceğine ışık tuttu.
Alınan kararlar;
-Çalıştığı alanın diplomasına sahip olmayan personel hiç bir alanda çalıştırılmayacak böyle bir istihdam şekli olmayacaktir.
-112 için istihdam edilen sağlık mensubu olmayan taşeron şoför alımi bundan böyle gerçekleşmeyecek.
-Sağlık Meslek Liselerinde yardımcılık kavramı kaldırılacak.
-Att ve Paramediklerin ilerleyen süreçlerde yoğun bakımlarda görev almasının önü açılacak.
-Att ve paramedikleri bu yıl içerisinde açılacak hastanelerde istihdamının sağlanması için çalışmalar gerçekleştirilecek.
-Taşeron olarak çalıştırılan sağlık personelleri maaşlarında düzenlemeler yapılacak.
- Ön lisans sağlık bölümleri için kendi alanlarında lisans tamamlamalar YÖK ile görüşmeler halinde olup kısa zaman içerisinde fiilen bu alanda lisans tamamlamak mümkün olacaktır.
- Sayın Müsteşarımız ile Taktik Paramedik konusuyla ilgili gerekli bilgi paylaşımında bulunuldu.

Emeği geçen tüm dernek başkanlarımıza teşekkürlerimiz ile..

Paramedik Derneği